Prihláste sa do súťaže

Účastníci programu sú najlepšie firmy

Zlatá firma je projekt zameraný na propagáciu najlepšie hodnotených firiem. Je to ocenenie pre podniky na základe skutočných existujúcich výsledkov na portáloch, obsahujúcich spoľahlivé a dôveryhodné názory - napr. Facebook, Google Maps, TripAdvisor a pod., vyberáme najlepšie hodnotené spoločnosti podľa ich sídla a predmetu činnosti. Zhromažďujeme a analyzujeme iba tieto hodnotenia. Porotcovia sú klienti.

Zlatá Firma

Projekt je marketingový produkt, ktorý firmám uľahčuje propagáciu a budovanie pozitívneho imidžu na základe ich pozitívnych názorov na webe. Našou výhodou oproti konkurenčným produktom je obrovské množstvo zozbieraných štatistických údajov o firmách. Hovorí sa, že čísla neklamú – a to je aj predpoklad, ktorý stojí za projektom Zlatá firma.

Našou myšlienkou je podporovať tie spoločnosti, ktoré poskytujú služby na najvyššej úrovni. Tieto spoločnosti budú propagované na našom zozname, no vo svojich propagačných materiáloch budú môcť používať aj logo Zlatá firma. Propagácia na webovej stránke a samotné ocenenie sú bezplatné. Príjem marketingových materiálov a právo používať logo je dodatočne spoplatnené, ale úplne dobrovoľné. Nemá to žiadny vplyv na prítomnosť na zozname laureátov. Našou najsvätejšou zásadou je spoľahlivosť. Od konkurenčných projektov nás odlišuje fakt, že Zlatú Firmu si jednoducho nekúpite.


Predpokladom pre zaradenie do zoznamu je splnenie kritérií pre existujúce hodnotenia daného subjektu na internete. Ak sa chcete pripojiť k skupine ocenených, musí byť aspoň 75% všetkých hodnotení pozitívnych. Všetko je založené na matematike – do výsledkov sa nedá nijako zasahovať. Tieto pravidlá robia projekt transparentným a nezávislým.