Prihláste sa do súťaže
Spoločnosť patrí do Premium Club

Konečná známka

4.4
Celkový počet hodnotení: 186

Seoul Plaza

Víťaz ocenenia
Zlatá Firma Premium Club

Dátum skenovania: 16. apríla 2024
Ulica: Bajkalská 5/C
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 04
IČ:

Špeciálne odznaky
  • Najobľúbenejšie - Zlatá Firma Most Liked – spoločnosti s najvyšším počtom lajkov
Percento podielu hodnotení
4.4
Recenzie 186

Tento graf ukazuje, ktoré hodnotenia dominujú medzi všetkými zozbieranými názormi. Čím vyššie je percento hodnotenia, tým väčší je jeho podiel.

Percento hodnotení z jednotlivých portálov

Percentuálny podiel jednotlivých zdrojov mienky v konečnom hodnotení. Do úvahy sa berú len recenzie na najdôveryhodnejších portáloch. Z dôvodu dôveryhodnosti projektu neberieme do úvahy recenzie zo stránok s pochybnou povesťou.

Počet hodnotení do počet hodnotení s komentárom

V tomto grafe ukazujeme, koľko hodnotení má komentár. Najhodnotnejšie hodnotenia na webe sú tie s osobnými komentármi. Vypovedajú o osobných skúsenostiach zákazníkov, ktorí online opisujú svoje pocity z firmy.

História počtu hodnotení

Graf zobrazuje dynamiku nárastu počtu hodnotení na jednotlivých portáloch v priebehu rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že program bol spustený v {{first_edition_key}}, údaje sa zobrazujú od tohto dátumu.

História hodnotení

Tento graf nám ukazuje, ako sa v priebehu rokov menili výsledky na jednotlivých portáloch. Vzhľadom na skutočnosť, že program bol spustený v 2023, údaje sa zobrazujú od tohto dátumu.