Prihláste sa do súťaže
Spoločnosť patrí do Premium Club

Konečná známka

5
Celkový počet hodnotení: 165

Business Coaching College

Víťaz ocenenia
Zlatá Firma Premium Club

Dátum skenovania: 16. júla 2024
Ulica: Karloveské rameno 3498/6
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 04
IČ:

Špeciálne odznaky
  • Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
  • Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
  • Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
  • Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
Percento podielu hodnotení
5
Recenzie 165

Tento graf ukazuje, ktoré hodnotenia dominujú medzi všetkými zozbieranými názormi. Čím vyššie je percento hodnotenia, tým väčší je jeho podiel.

Percento hodnotení z jednotlivých portálov

Percentuálny podiel jednotlivých zdrojov mienky v konečnom hodnotení. Do úvahy sa berú len recenzie na najdôveryhodnejších portáloch. Z dôvodu dôveryhodnosti projektu neberieme do úvahy recenzie zo stránok s pochybnou povesťou.

Počet hodnotení do počet hodnotení s komentárom

V tomto grafe ukazujeme, koľko hodnotení má komentár. Najhodnotnejšie hodnotenia na webe sú tie s osobnými komentármi. Vypovedajú o osobných skúsenostiach zákazníkov, ktorí online opisujú svoje pocity z firmy.

História počtu hodnotení

Graf zobrazuje dynamiku nárastu počtu hodnotení na jednotlivých portáloch v priebehu rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že program bol spustený v {{first_edition_key}}, údaje sa zobrazujú od tohto dátumu.

História hodnotení

Tento graf nám ukazuje, ako sa v priebehu rokov menili výsledky na jednotlivých portáloch. Vzhľadom na skutočnosť, že program bol spustený v 2023, údaje sa zobrazujú od tohto dátumu.