Prihláste sa do súťaže
+ 0 km
Laureáti ocenenia:

Všeobecná ambulancia pre dospelých Bardejov

Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
ZDRAV-BARD, s.r.o. - MUDr. Helena Šoltésová 4.5  Bardejov-Bardejovská Nová Ves