Prihláste sa do súťaže
+ 0 km
Laureáti ocenenia:

Všeobecná ambulancia pre dospelých Prievidza

Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
PULMO - MEDIK s.r.o. Bojnice
Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
Mäsiarová Jana MUDr. 4.9  Prievidza II. Píly
MUDr. Vladislav Smiech 4.7  Prievidza
MUDr.Martin Štefek 4.1  Prievidza
MUDr. Falatová S.r.o. 4.9  Prievidza
Pinková Lýdia MUDr. Bojnice
Najlepšie hodnotené - Zlatá Firma Top Rated – spoločnosti s najvyšším priemerným hodnotením
Top 10 zlatých -  Zlatá Firma Top 5 – Spoločnosti hodnotené na 5/5
MUDr.Miriam Holendova 4.7  Prievidza